22 Oct 2018 - 12:00pm

La inserció laboral el 2017 de les persones titulades a Andorra. Titulats de Formació Professional el 2013 i el 2016

Ja podeu consultar l’estudi “La inserció laboral el 2017 de les persones titulades a Andorra. Titulats de Formació Professional el 2013 i el 2016” elaborat pel Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior i l’AQUA, en col·laboració amb el Centre de recerca sociològica (CRES) de l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA), en paral·lel amb AQU Catalunya.