25 Aug 2020 - 10:00am

Guia d'avaluació per aprovar plans d'estudis

Els plans d'estudis de les titulacions estatals són aprovats pel Govern d'Andorra, amb l'acreditació prèvia de l’AQUA, i es publiquen al Butlletí Oficial de Principat d'Andorra (BOPA).

L'avaluació de plans d'estudis perquè siguin aprovats consisteix en una avaluació ex ante de nous ensenyaments. El seu objectiu és garantir que la previsió teòrica dels plans d'estudis sigui sòlida i coherent, i que segueixi els requeriments de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior, el Marc andorrà de titulacions d'ensenyament superior (MATES) i la normativa andorrana en matèria d'ensenyament superior. El procés d'avaluació extern se sintetitza en un informe argumentat vinculant amb resultat favorable o desfavorable i que es publica, en els casos favorables, de manera que sigui accessible a la comunitat acadèmica, als col·laboradors externs i a altres individus interessats.

L'aprovació de plans d'estudis consisteix en un compromís sobre el què, el com, el quan i el qui del desenvolupament dels ensenyaments estatals.

Aquest document és la guia que orienta als agents implicats en l'avaluació per aprovar nous plans d'estudis.

NOTA: Aquesta guia és una actualització que substitueix el procés d'aprovació de plans d'estudi del febrer del 2017.