30 Maig 2018 - 6:00pm

Estudi: la qualitat de l'ensenyament superior d'Andorra i els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Aquest informe presenta una proposta per introduir els ODS a les institucions d’educació superior d’Andorra a través de l’avaluació de la qualitat dels seus ensenyaments. Es tracta d’un plantejament que permet afrontar el repte de la sostenibilitat de forma estratègica i promoure canvis sistèmics a les universitats.

Ha estat elaborat pel Grup de Recerca Còmplex de la Universitat Autònoma de Barcelona en coordinació amb l'AQUA.

Les conclusions d'aquest estudi es van discutir amb experts i grups d'interès relacionats amb l'ensenyament superior i amb la sostenibilitat a Andorra el 15 de desembre de 2017