4 Aug 2020 - 11:00am

Codi ètic de l'AQUA

Aquest Codi ètic de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) defineix els valors que han de guiar l’actuació del personal de l’AQUA i de les persones que hi col·laboren, i també els compromisos que se’n deriven, per promoure un comportament ètic i afavorir les bones pràctiques en el desenvolupament de les seves funcions.