29 Jul 2021 - 11:30am

Aprovació del Pla d’estudis del Màster en Llengua i Literatura Catalanes de la Universitas Europaea

El Pla d’estudis del Màster en Llengua i Literatura Catalanes de la Universitas Europaea va ser aprovat al febrer del 2021.

L'avaluació d'aquest pla d'estudis es va fer seguint la legislació andorrana, els principis del procés de Bolonya i els Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai Europeu de l'Ensenyament Superior (ESG) de maig del 2015.

Per a fer-ho, es va comptar amb un comitè d'experts externs, en el marc d'un conveni signat amb l'Agència de Qualitat i Prospectiva Universitària d'Aragó (ACPUA), que és membre de l'European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) i està inscrita a l'European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR).

L'avaluació externa de les titulacions de la Universitas Europaea està enfocada a la millora contínua i a l'assumpció d'una cultura de qualitat en l'ensenyament superior d'Andorra.