23 Maig 2022 - 12:00pm

Aprovació del pla d’estudis del Màster en Dret de la Universitat d'Andorra

El pla d’estudis del Màster en Dret de la Universitat d'Andorra va ser aprovat el maig del 2022.

L'avaluació d'aquest pla d'estudis es va fer seguint la legislació andorrana, els principis del procés de Bolonya i els Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai Europeu de l'Ensenyament Superior (ESG) de maig del 2015.

Per a fer-ho, es va comptar amb un comitè d'experts externs amb experiència acadèmica i professional a l'àmbit de la titulació. 

L'avaluació externa de les titulacions de la Universitat d'Andorra està enfocada a la millora contínua i a l'assumpció d'una cultura de qualitat en l'ensenyament superior d'Andorra.