30 Jan 2023 - 2:00pm

Aprovació del pla d’estudis del Bàtxelor en Nutrició Humana i Dietètica de la Universitat Carlemany

El pla d’estudis del Bàtxelor en Nutrició Humana i Dietètica de la Universitat Carlemany va ser aprovat el gener del 2023.

L'avaluació d'aquest pla d'estudis es va fer seguint la legislació andorrana, els principis del procés de Bolonya i els Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai Europeu de l'Ensenyament Superior (ESG) de maig del 2015.

Per a fer-ho, es va comptar amb un comitè d'experts externs amb experiència acadèmica i professional a l'àmbit de la titulació. 

L'avaluació externa de les titulacions de la Universitat Carlemany està enfocada a la millora contínua i a l'assumpció d'una cultura de qualitat en l'ensenyament superior d'Andorra.