29 Jul 2022 - 2:00pm

Aprovació del pla d’estudis del Bàtxelor en Interpretació Musical de la Humanium International University

El pla d’estudis del Bàtxelor en Interpretació Musical de la Humanium International University va ser aprovat el juliol del 2022.

L'avaluació d'aquest pla d'estudis es va fer seguint la legislació andorrana, els principis del procés de Bolonya i els Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai Europeu de l'Ensenyament Superior (ESG) de maig del 2015.

Per a fer-ho, es va comptar amb un comitè d'experts externs amb experiència acadèmica i professional a l'àmbit de la titulació. 

L'avaluació externa de les titulacions de la Humanium International University està enfocada a la millora contínua i a l'assumpció d'una cultura de qualitat en l'ensenyament superior d'Andorra.