29 Jul 2021 - 12:00pm

Aprovació del pla d’estudis del Bàtxelor en Enginyeria d'Organització Industrial de la Universitat Carlemany

El pla d’estudis del Bàtxelor en Enginyeria d'Organització Industrial de la Universitat Carlemany va ser aprovat l'abril del 2021.

L'avaluació d'aquest pla d'estudis es va fer seguint la legislació andorrana, els principis del procés de Bolonya i els Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai Europeu de l'Ensenyament Superior (ESG) de maig del 2015.

Per a fer-ho, es va comptar amb un comitè d'experts externs, en el marc d'un conveni signat amb l'Agència de Qualitat i Prospectiva Universitària d'Aragó (ACPUA), que és membre de l'European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) i està inscrita a l'European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR).

L'avaluació externa de les titulacions de la Universitas Europaea està enfocada a la millora contínua i a l'assumpció d'una cultura de qualitat en l'ensenyament superior d'Andorra.