22 Feb 2023 - 2:00pm

Aprovació del pla d’estudis del Bàtxelor en Ciència de Dades (Data Science) de la Universitat Carlemany

El pla d’estudis del Bàtxelor en Ciències de Dades de la Universitat Carlemany va ser aprovat el febrer del 2023.

L'avaluació d'aquest pla d'estudis es va fer seguint la legislació andorrana, els principis del procés de Bolonya i els Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai Europeu de l'Ensenyament Superior (ESG) de maig del 2015.

Per a fer-ho, es va comptar amb un comitè d'experts externs amb experiència acadèmica i professional a l'àmbit de la titulació. 

L'avaluació externa de les titulacions de la Universitat Carlemany està enfocada a la millora contínua i a l'assumpció d'una cultura de qualitat en l'ensenyament superior d'Andorra.