21 Maig 2020 - 12:30pm

Aprovació del pla d’estudis del Bàtxelor en Administració d'Empreses de la Universitas Europaea

El Pla d’estudis del Bàtxelor en Administració d'Empreses de la Universitas Europaea va ser aprovat al maig del 2020.

L'avaluació d'aquest pla d'estudis es va fer seguint la legislació andorrana, els principis del procés de Bolonya i els Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai Europeu de l'Ensenyament Superior (ESG) de maig del 2015.

Per a fer-ho, es va comptar amb un comitè d'experts externs, en el marc d'un conveni signat amb l'Agència de Qualitat i Prospectiva Universitària d'Aragó (ACPUA), que és membre de l'European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) i està inscrita a l'European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR).

L'avaluació externa de les titulacions de la Universitas Europaea està enfocada a la millora contínua i a l'assumpció d'una cultura de qualitat en l'ensenyament superior d'Andorra.