30 Mar 2011 - 9:00am

Aprovació del Bàtxelor en Informàtica de la Universitat d'Andorra

El pla d'estudis del Bàtxelor en Informàtica de la Universitat d'Andorra es va aprovar el 2011. El mateix any la Universitat d'Andorra va sol·licitar la modificació del pla d'estudis per canviar un mòdul d'un assignatura a l'altra.