Qualitat del professorat

Segons la Llei 14/2018, del 21 de juny, de l'ensenyament superior:

  • per exercir la docència amb responsabilitat plena el professor titular, visitant i col·laborador
  • per poder exercir amb responsabilitat plena la docència encaminada a l'obtenció d'un títol de diploma professional avançat, de bàtxelor o de màster, el professorat ha d'estar en possessió del títol de doctor.

Les universitats, però, poden contractar professionals que no compleixin aquests requisits però que tinguin una acreditada experiència en l’àmbit laboral corresponent. Aquesta contractació, requereix d’una acreditació prèvia per part de l’AQUA. És responsabilitat de cada universitat sol·licitar aquesta acreditació abans de començar l’activitat docent.

Per al professorat que no tingui un títol de màster però sí que tingui una llicenciatura pre Bolonya que correspongui al nivell 4 del Marc Andorrà de Titulacions d'Ensenyament Superior (MATES), no caldrà sol·licitar l’avaluació