MAKING CONNECTIONS BETWEEN THE INSTITUTIONAL EVALUATION AND THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: EMPOWERING STAKEHOLDERS FOR QUALITY ENHANCEMENT

 

 

1. Presentació

 


L'AQUA ha estat guardonada amb 10.000$ per desenvolupar el projecte: Making connections between the Institutional Evaluation and the Sustainable Development Goals. Empowering stakeholders for quality enhancement (Q&S&HE).
El guardó ha estat atorgat per la International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE) i forma part de la categoria de projectes de capacity Building 2017-2018. En total s’han guardonat 3 projectes de capacity Building a tot el món.
Aquest projecte es desenvoluparà en col·laboració amb l’Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA), amb qui l’AQUA manté una estreta col·laboració en temes de promoció de la qualitat de l’ensenyament superior.
La base del projecte és la constitució d’un board d’experts internacionals en qualitat i sostenibilitat. Aquest board organitzarà dos Fòrums que serveixin alhora com espais de formació i de treball. Els participants en aquests Fòrums seran els principals agents vinculats a l’ensenyament superior i a la sostenibilitat d’Andorra i d’Aragó. Fruit de les reflexions i propostes dels participants, el board d’experts redactarà una proposta d’indicadors per a l’avaluació institucional de l’ensenyament superior, que incorpori els ODSs.

 

2. Descripció del projecte

El projecte pretén abordar els reptes següents:

         Alinear la gestió de la qualitat en l’ensenyament superior amb els objectius per al desenvolupament sostenible

         Establir un procés participatiu per a reflexionar sobre el model de gestió de la qualitat de l’ensenyament superior

Els objectius específics són:

         Fer una diagnosi sobre les iniciatives que relacionen ensenyament superior i ODSs a Aragó i a Andorra

         Construir una proposta d’indicadors per incorporar els Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODSs) en l’avaluació institucional de la qualitat

         Formar i empoderar els principals agents vinculats amb l’ensenyament superior per a que puguin promoure la qualitat incorporant els ODSs

 

3. Participants

El projecte està dissenyat per a que hi participin els principals agents vinculats amb l’ensenyament superior i amb la sostenibilitat d’Andorra i d’Aragó, tals com:

Es pretén encoratjar la participació dels estudiants, ja que es consideren un agent clau en aquest procés.
Els participants hauran d’assistir als fòrums. Fruit de les seves discussions i propostes, els experts elaboraran els indicadors de qualitat.

4. Outline del projecte

 

 

El desenvolupament del projecte es basa en l'organització de dos fòrums, un a Andorra i l'altra a Saragossa, ambdós dinamitzats pels membres del Board i l'Expert Advisor del projecte.

El primer fòrum d'Andorra - Aragó sobre qualitat i sostenibilitat en l'educació superior: Empowering Stakeholders for quality enhancement es va celebrar el 2 i 3 d'octubre del 2018 a Andorra la Vella (programa). Una de les conclusions més rellevant que es va extreure és la necessitat de l'establiment de plans estratègics en les institucions d'ensenyament superior per a integrar els ODS dins de la qualitat de l'ensenyament mitjançant l'assoliment d'aliances entre els stakeholders, la formació i la definició de competències transversals. Aquest va ser un dels reptes plantejats que es va treballar en la reunió interforum el 26 d'octubre del 2018. En aquesta reunió es van decidir quatre subiniciatives, amb les que els participants treballaran de manera autònoma abans de la celebració del segon fòrum a Saragossa els dies 13 i 14 de desembre.
 

 


 

El segon Fòrum Andorra – Aragó sobre qualitat i sostenibilitat en l’educació superior: Empowering stakeholders for quality enhancement es va celebrar el 13 i 14 de desembre del 2018 a Saragossa. En aquest esdeveniment, els governs d’Andorra i Aragó i les universitats d’ambdues regions van demostrar el seu compromís per connectar la qualitat de l’ensenyament superior amb els ODS.
Les universitats van presentar les seves accions en relació als ODS, com la introducció d’una competència específica en sostenibilitat. Per altra banda, tots els participants van presentar iniciatives plantejades en el I Fòrum per fomentar les aliances entre agents interns i externs a la universitat, com la formació en sostenibilitat i l’articulació d’un grup de treball. La introducció de competències per una cultura democràtica en el model educatiu andorrà, i el cas de la Universitat d'Andorra que lidera un procés d’innovació basat en competències, van ser presentats conjuntament per la Meritxell Gallo del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior i la Virginia Larraz de la Universitat d’Andorra. Aquest cas es considera un referent en innovació educativa i competències lligades als reptes actuals.

També, es va aprofundir en el compromís de la societat amb la universitat per fomentar aliances que contribueixin a la qualitat i sostenibilitat. En aquest sentit, les representants del Ministeri d’Afers d’Exteriors, la Nahia Roche i la Florència Aleix van exposar el procés d’implementació de l’Agenda 2030 a Andorra. El Sr. Dallerès de la Comissió Nacional Andorrana per la UNESCO  (CNAU) va exposar la tasca de la CNAU i la seva contribució als ODS. Per la seva banda, l’Oriol Travesset de l’Observatori Sostenible d’Andorra va explicar com i sobre quins temes treballen a la seva institució.

Totes les intervencions al Fòrum van estar orientades per el board d’experts internacional en qualitat i sostenibilitat a l’educació superior.

A l'apartat de recull de premsa, s'agrupen les diferents notícies dels mitjans de comunicació d'Andorra relacionades amb la celebració d'aquests fòrums.

  • Sessions de validació (Validation meeting)

Els participants d'ambdues regions es van reunir per revisar i validar la proposta d'indicadors; el Board d'experts va plantejar algunes questions per a fer una reflexió i integrar les millores dins d'una proposta final.

 

5. Board del projecte i expert advisor

Els fòrums i la proposta d’indicadors seran desenvolupats per experts internacionals en l’àmbit de la qualitat i de la sostenibilitat. Aquests experts formen el Board del projecte i l’expert advisor.

Board:


Dra. Íngrid Mulà Ponsdevall                                                              Dr. David Alba

Promotora de transferència                                                              Tècnic de projectes d'educació ambiental                                                
i coneixement de la                                                                           a Transitando i investigador associat                                              
Universitat de Girona                                                                        de la Universidad Autónoma de Madrid


Dr. Pepe Gutiérrez                                                                             Dra. Mercè Junyent
Catedràtic de Mètodes d'Investigació                                           Professora titular del departament de Didàctica de les Matemàtiques
a la Universidad de Granada                                                        i de les Ciències Experimentals de la Universitat Autònoma de Barcelona
Facultat de Ciències de l'Educació (ORCID)                                i investigadora al Grup de Recerca Còmplex (ORCID)

Expert Advisor:


Dra. Daniella Tilbury
Commissioner for Sustainable Development.
Government of Gibraltar - Honorary Fellow.
Cambridge University (ResearchGate, Google Scholar)
 

6. El projecte a la premsa

Roda de premsa del 6 de setembre del 2018 - Presentació Projecte
 
 
 

 

Recull de Premsa: I Fòrum Andorra - Aragó sobre qualitat i sostenibilitat en l'educació superior: Empowering stakeholders for quality enhancement

Reconeixement internacional a l'Agència de Qualitat de l'Ensenyament per un projecte sobre medi ambient

Primer fòrum d'Andorra-Aragó sobre qualitat i sostenibilitat en l'educació superior

 

Recull de premsa: II Fòrum Andorra - Aragó sobre qualitat i sostenibilitat en l'educació superior: Empowering stakeholders for quality enhancement

 

Opinió - Diari d'Andorra

 

7. Testimonis

 

Excma. Sra. Pilar Alegría

Consellera d'Innovació, Recerca i Universitat del Govern d'Aragó. Presidenta del Consell Rector de la ACPUA

 

Antonio Serrano

Director de l'Agència de Qualitat i Prospectiva Universitària d'Aragó (ACPUA)

 

Carmen Pérez-Llantada

Directora del Secretariat de Qualitat i Innovació Docents en el Vicerectorat de Política Acadèmica de la Universitat de Zaragoza

Paloma Ibarra

Directora del Secretariat de Modernització del Vicerectorat de Prospectiva, Sostenibilitat i Infraestructura de la Universitat de Saragossa respectivament.

 

Carlos Pérez

Rector Magnífic de la Universitat San Jorge (Zaragoza-Aragó-España)

 

Laura Peiró

Presidenta del Consell d'Estudiants de la Universitat de Saragossa. Membre del Consell Rector de la ACPUA

Mar Zamorano

Representant de la Universitat San Jorge. Membre del Consell Rector de la ACPUA

Nerea Navarro

Estudiant de la Universitat de Saragossa

Esther Pérez

Estudiant de la Universitat San Jorge.

 

Dolores Cepero

Subdirectora d'Estudiants i Qualitat de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Saragossa, campus d'Osca

Mercedes García

Administradora e l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Saragossa, campus d'Osca.

 

Marta Fonolleda

Directora de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA)

 

Rosa Mariño

Coordinadora del rectorat en gestió de la qualitat I de la docència de la Universitat d’Andorra (UdA)

 

Clàudia Call

Estudiant del Bàtxelor en Ciències de l’Educació de la Universitat d’Andorra (UdA)

Membre del Comitè director de l’Agència de Qualitat d’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA)

 

Nahia Roche

Tècnica d’Afers Multilaterals – Govern d’Andorra

 

August Climent

Rector de la Universitat Oberta de La Salle (UOLS)

 

Oriol Travesset

Investigador de l’Observatori per la Sostenibilitat d’Andorra (OBSA)

 

M.I. Sr. Ferran Costa

President de la Comissió Legislativa d'Educació i president de l'AQUA

 

Daniella Tilbury - Expert Advisor del projecte

Commissioner for Sustainable Development. HM Government of Gibraltar and Honorary Fellow, St Catharine's College University of Cambridge

 

David Alba - Membre del Board d'experts