Estructura

COMITÈ DIRECTOR

El Comitè Director és l’òrgan de govern col·legiat de l’AQUA.

Està format per:

 • Sra. Susanna Vela, Presidenta de la Comissió Legislativa d'Educació, Recerca, Cultura i Esports del Consell General. Actua com a presidenta del Comitè Director. 
 • Sr. Marc Magallón, Vicepresident de la Comissió Legislativa d'Educació, Recerca, Cultura i Esports del Consell General
 • Sr. Ladislau Baró, Ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats
 • Sr. Francesc Xavier Campuzano Ibáñez, Director del Departament d'Ensenyament Superior, Recerca i Innovació Tecnològica
 • Sr. Miquel Nicolau, Rector de la Universitat d’Andorra
 • Sr. Antoni Noguero, Rector de la Universitas Europaea IMF
 • Sr. Arnau Solé, Estudiant de la Universitat d'Andorra.
 • Sr. Jordi Garcia, Estudiant de la Universitas Europaea IMF.
 • Sra. Roser Daban, Representant de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra
 • Sr. Martí Casadesús, Catedràtic de la Universitat de Girona
 • Sr. Isaac Galobardes, Director de l’AQUA. Actua com a secretàri del Comitè Director

 

DIRECCIÓ

La funció de la direcció és coordinar el desenvolupament de les accions proposades pel Comitè Director per assolir les polítiques i els objectius estratègics.

Isaac Galobardes Reyes és el director de l'AQUA. Va ser nomenat com a director pel Consell General, en la seva sessió del dia 30 de gener del 2023.

Edicte del 30-1-2023 pel qual es fa públic el nomenament relatiu al director de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA).

El Dr. Isaac Galobardes va obtenir els títols d’Enginyer Tècnic d’Obres Públiques i d'Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya (Espanya). Va continuar els seus estudis al Departament d'Enginyeria de la Construcció de la mateixa Universitat, on va obtenir el títol de doctor per a l'estudi titulat: “Characterization and Control of Wet Mix Sprayed Concrete with Accelerators”. El títol de doctor té una menció internacional per l’estada de recerca que el Dr. Galobardes va fer a la Loughborough University (Regne Unit) i una avaluació d’Excel·lent Cum Laude. Poc després, va treballar com a investigador post-doctoral a la Universitat de Sao Paulo (Brasil) en la millora dels materials utilitzats en la construcció de les línies del metro de la ciutat. L'abril de 2016, va obtenir una plaça de professor lector al Departament d'Enginyeria Civil de la Xi'an Jiaotong-Liverpool University (Xina), sent nomenat director del programa MSc Sustainable Construction. Hi va treballar fins al gener de 2020 quan va obtenir una plaça de professor assistent a l'Escola d'Arquitectura, Planificació i Disseny de la Mohammed VI Polytechnic University (Marroc). El Dr. Galobardes va ser el Coordinador Pedagògic de l’Escola, liderant els processos de qualitat interna, i el Coordinador del Laboratori de Ciència i Tecnologia de l'Arquitectura. Des del març de 2022, el Dr. Galobardes treball a l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), primerament com a tècnic superior amb la responsabilitat de donar suport a la direcció de l’Agència, i des del febrer de 2023 com a Director de l’Agència (BOPA, Edicte del 30-1-2023).
 

EQUIP TÈCNIC

Paula Przybylowicz Vidal és tècnica de qualitat de l'AQUA des del novembre del 2021. 
Lisa Cruz Lackner és tècnica de qualitat de l'AQUA des del setembre del 2022.
 

COMISSIÓ D'AVALUACIONS

La Comissió d'avaluacions és l'encarregada d'emetre els informes d'avaluació i acreditació de plans d'estudis i de personal docent

Les funcions de la Comissió d'avaluacions són:

1. Emetre i signar els informes d’avaluació i les acreditacions següents:

 • Aprovació (ex-ante), renovació (ex-post) i modificacions substancials de plans d’estudi
 • Acreditació de l’experiència laboral del personal docent

2. Proposar millores a les guies, criteris i protocols d’avaluació per a que siguin considerats pel Comitè Director

3. Les tasques que li siguin encarregades pel Comitè Director

La composició de la Comissió d'avaluacions és:

 • Dr. Carles Solà Ferrando, catedràtic d'enginyeria química de la Universitat Autònoma de Barcelona
 • Dr. Albert Sangrà Morer, catedràtic d'educació de la Universitat Oberta de Catalunya 
 • Dr. Isaac Galobardes, president (director de l'AQUA)

COMISSIÓ D'APEL·LACIONS

Les funcions de la Comissió d’apel·lacions són:      

 1. Resoldre els recursos d’alçada interposats contra les resolucions de la Comissió d’avaluacions o contra altres resolucions emeses per l’AQUA
 2. Emetre informes de revisió dels recursos d’alçada interposats contra les resolucions de la Comissió d’avaluacions o contra altres resolucions emeses per l’AQUA
 3. Altres funcions que li siguin encarregades pel Comitè Director  

La Comissió d’Apel·lacions està constituïda pels membres següents:

 • Sr. Francesc Xavier Campuzano Ibáñez, Director del Departament d'Ensenyament Superior, Recerca i Innovació Tecnològica
 • Sr. Martí Casadesús, catedràtic de la Universitat de Girona
 • Sr. Arnau Solé, estudiant de la Universitat d'Andorra