Ensenyaments

3 Dec 2021 - 2:15pm

L’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) vol procedir a ampliar la borsa d’experts externs per a futures avaluacions de plans d’estudis en diversos àmbits.

 

23 Sep 2021 - 8:15am

AQUA amplia el termini de recepció de candidatures pel perfil d’expert acadèmic doctor en l’àmbit de la Comunicació.

Inscripcions: https://www.aqua.ad/contingut/borsa-dexperts-externs-de-laqua

6 Jul 2021 - 8:30am

L'AQUA ha posat al dia la Guia d'avaluació per aprovar plans d'estudis, a la qual ha actualitzat el marc normatiu i ha aplicat millores en la redacció dels criteris d'avaluació. El procés d'avaluació extern parteix de la memòria de pla d’estudis elaborada per les institucions d’ensenyament superior (IES), la qual és avaluada per un panel d’experts externs. El resultat és un informe vinculant amb resultat favorable o desfavorable.

2 Jul 2021 - 10:30am

El Comitè Director de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) ha aprovat el Marc per a l’avaluació de l’Ensenyament Superior estatal d’Andorra. El document va ser elaborat al Grup de Treball sobre Qualitat en l’Ensenyament Superior d’Andorra, amb representació de totes les institucions d'ensenyament superior, el Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior d'Andorra i l'AQUA.

Pages

Subscribe to RSS - Ensenyaments