Altres

5 Feb 2021 - 9:00am

L’estudi analitzarà l’actual perfil de l’estudiantat universitari, les condicions de vida i estudi, l’entorn socioeconòmic, la satisfacció amb la docència i la universitat, i les expectatives de futur.

9 Sep 2020 - 12:45pm

El 10 de setembre del 2020 tindrà lloc la presentació virtual de la publicació “Los sistemas nacionales de aseguramiento de la calidad de la educación superior en Iberoamérica”.

19 Maig 2020 - 10:30am

El Grup de Treball sobre Qualitat en l’Ensenyament Superior d’Andorra, amb representants de la Universitat d’Andorra, la Universitat Oberta La Salle, el Departament d'Ensenyament Superior, Recerca i Ajuts a l'Estudi del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior i l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), s'ha reunit per compartir les implicacions que la situació causada per la COVID-19 té sobre l’ensenyament superior, així com per establir acords i prioritats en relació amb la seva qualitat.

29 Maig 2018 - 9:45am

Busquem un persona per a treballar com a tècnic/a de qualitat a l’AQUA. 

Les persones interessades heu d’enviar un CV i una carta de motivació a info@aqua.ad abans del 20 de juny

Engaged universities with the development and competitiveness of their nations and, at the same time, with the global challenges, means to generate advanced knowledge, to create innovative products and processes, to train leaders and professionals and to provide services to enterprises, public administration and non-governmental organizations.

3 Jul 2017 - 4:45pm

L'AQUA ja disposa d'una web per difondre i informar sobre aspectes relacionats amb la qualitat de l'ensenyament superior d'Andorra.

Subscribe to RSS - Altres