.

 

    Avaluació de la qualitat

    L'avaluació externa de la qualitat és un procés orientat a la millora contínua de l'educació i de les institucions d'ensenyament superior, del professorat i de la recerca. Pretén ser una eina per crear una cultura de qualitat en l'educació superior. 

    Segons la Llei 14/2018, del 21 de juny, de l'ensenyament superior:

    L'avaluació de la qualitat de l'ensenyament superior ha d'estar orientada a la millora contínua de l'ensenyament superior segons els ESG (Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior), promoguts per l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior.