CLÀUSULA FORMULARI DE CONTACTE

2.1 Clàusula de consentiment formulari Web – CONTACTE -

Textos Legals Versió 1 06-2017
 

Li informem que les dades personals recaptades mitjançant aquest formulari, així com la seva adreça de correu electrònic, seran incorporades al fitxer:

1- [USUARIS WEB / NEWSLETTER], degudament inscrit al Registre Públic d'Inscripció de Fitxers de Dades Personals de la “l'Agència Andorrana de Protecció de Dades”, del que és responsable de L’AGÈNCIA DE QUALITAT DE L’ENSENYAMENT SUPERIOR D’ANDORRA - AQUA - [d’ara endavant AQUA], amb domicili social a l’ Av. Rocafort, 21-23 Ed. el Molí - AD600 ST. JULIÀ DE LÒRIA (Principat d’Andorra), NRT D-059888-N, E-mail info@aqua.ad, amb la finalitat de gestionar aquest formulari per atendre la seva consulta, així com l’enviament d'informació periòdica de les nostres activitats i serveis, fins i tot per mitjans electrònics.

Si bé en qualsevol moment podrà oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça info@aqua.ad indicant en l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ", o bé en l’opció corresponent en rebre una comunicació electrònica.

AQUA es compromet a utilitzar les dades recaptades mitjançant aquest formulari, únicament per la finalitat esmentada anteriorment.

L’Interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recaptades mitjançant la lectura de la present clàusula.

L’Enviament d’aquest e-mail, implica l’acceptació expressa de les clàusules exposades.

Així mateix, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i, si escau, d’oposició (Drets ARSO), en els termes establerts per la Llei qualificada 15/2003, presentant o enviant una sol·licitud per escrit, dirigida a: Av. Rocafort, 21 - 23 Ed. el Molí - AD600 ST. JULIÀ DE LÒRIA (Principat d’Andorra), o bé a través del correu electrònic a info@aqua.ad i acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant en l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".