Estructura

L’AQUA compta amb una directora i amb un Comitè Director.
 

COMITÈ DIRECTOR

El Comitè Director és l’òrgan directiu col·legiat de l’AQUA.

Està format per:

  • Sr. Ferran Costa, president de la Comissió Legislativa d'Educació, Recerca, Cultura i Esports del Consell General. Actua com a president del Comitè Director. 
  • Sr. Josep Anton Bardina, vicepresident de la Comissió Legislativa d'Educació, Recerca, Cultura i Esports del Consell General 
  • Sr. Èric Jover, Ministre d’Educació i Ensenyament Superior
  • Sra. Maria Meritxell Gallo, directora del Departament d'Ensenyament Superior, Recerca i Ajuts a l'Estudi del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior
  • Sr. Miquel Nicolau, rector de la Universitat d’Andorra
  • Sr. August Climent, rector de la Universitat Oberta la Salle
  • Sra. Clàudia Call, estudiant de la Universitat d’Andorra
  • Sr. Patrick Toussaint, membre de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra
  • Sr. Martí Casadesús, dDirector de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
  • Sra. Marta Fonolleda, directora de l’AQUA. Actua com a secretària del Comitè Director

 

DIRECCIÓ

La funció de la direcció és coordinar el desenvolupament de les accions proposades pel Comitè Director per assolir les polítiques i els objectius estratègics.

Marta Fonolleda Riberaygua és la directora de l'AQUA. Va ser nomenada com a directora pel Consell General, en la seva sessió del dia 20 d’octubre del 2016.
Marta Fonolleda Riberaygua és doctora en educació ambiental per la Universitat Autònoma de Barcelona (2012) i professora associada al Dep. de Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals de la Facultat de Ciències de l’Educació de la mateixa universitat. Durant els últims 14 anys ha participat en tasques de docència, recerca, innovació educativa i transferència de coneixement en els camps de l’educació científica, l’educació ambiental i per a la sostenibilitat i l’educació del consum.