Avaluació de la qualitat

L'avaluació externa de la qualitat és un procés orientat a la millora de l'educació i de les institucions d'ensenyament superior, del professorat i de la recerca. Pretén ser una eina per crear una cultura de qualitat en l'educació superior.